Category: เครื่องคั้น

… และได้ช่วยพ่อคั้นน้ำอ้อยใส่ขวดเพื่อนำไปขายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตง ในขณะที่กำลังนำอ้อยใส่เข้าไปในเครื่อง …