Category: อุปกรณ์ดูแลบ้านแบบใช้ไฟฟ้า

กระเบื้องลอนคู่ เป็นรอยแบบนี้ปกติไหมครับ เป็นเกือบทุกแผ่น เรียกทางเซลล์มาตรวจสอบบอกว่า เป็นปกติในขั้นตอนการขนย้าย ถ้าสั่งล็อคอื่นมาก็อาจเป็นเหมือนเดิม …