Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

การศึกษาการศึกษา การศึกษาพื้นฐาน
ปฐมวย002 ภาคีเพื่อการศึกษา แนะรัฐอย่าเน้นสอนตำรา ชี้เด็กต้องเป็นเจ้าของความ สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ “ … ประชุมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา … สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๒ …

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน … วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน … วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน … วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน … วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน … วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน … วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน …

Refer: http://www.moesuphan.in.th/2018/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97/

ไอ สบาย